Wessels Grootverbruik BV in Heteren

Voedselveiligheid staat voorop

De productie van Wessels Grootverbruik BV geschiedt strikt volgens de FSSC 22.000 norm,  waarbij fysische, chemische en microbiologische gevaren voortdurend kritisch worden onderkend en preventief worden bestreden, terwijl de hoogste eisen met betrekking tot hygiëne in acht worden genomen. Wessels Grootverbruik B.V. is medio 2005 gecertificeerd volgens de nieuwste HACCP-norm. (september 2002) en heeft in 2013 de stap gezet om over te gaan naar de FSSC 22000 norm. Food Safety System Certification (FSSC 22000) is een op ISO 22000 en PAS 220 gebaseerd certificeringsschema voor certificering van voedselveiligheid voor alle productiebedrijven in de levensmiddelensector. Deze standaard wordt erkend door het GFSI, waarin de retail en de voedingsmiddelenindustrie zijn vertegenwoordigd. 

Het productieproces onder de loep

De staat van onderhoud van alle aanwezige machines, gereedschappen, de inrichting, de routing, schoonmaak en persoonlijke hygiëne kortom het volledige productieproces wordt voortdurend gemeten en beheerst. Nieuwe ontwikkelingen die van toepassing zijn op onze productie, houden wij en onze externe adviseur nauwlettend in de gaten. Alle producten worden op streng hygiënische wijze bewerkt, opgeslagen en gedistribueerd. Een extern onderzoeksbureau neemt elke maand (op een onverwachte tijd) diverse monsters en controleert op hygiëne en bacteriologie, tevens wordt ons waswater regelmatig op zuiverheid getest. Het gehele proces is volledig transparant en altijd inzichtelijk voor klanten.


Wessels Grootverbruik BV heeft een zeer nauwe samenwerking met BK kwaliteitszorg, waardoor nieuwe trends, regels, eisen en snel en accuraat opgevolgd worden. Daarnaast verzorgt BK kwaliteitszorg alle interne en externe audits en verzorgen zij alle validaties en controles, waardoor wij er zeker van zijn dat we een doordacht, professioneel en onpartijdig kwaliteitssysteem hebben.


Tevens is Wessels Grootverbruik BV lid van Food Compass. Food Compass voert landelijk onafhankelijk, op risico-analyse gebaseerd, residuonderzoek uit. Naast dat Wessels grootverbruik BV zelf wordt gecontroleerd hebben we door deze deelname zicht in alle resultaten van ons en alle andere deelnemende bedrijven in een databank.